CoorsTek

Home

+1 303 271 7100

Contact

Cuộc thi nghệ thuật CoorsTek!

Tiếng Việt  •  Čeština  •  Deutsch •  English  •  Español  •  日本語  •  한국어  •  Nederlands

 

 

CoorsTek Art Contest

Thời hạn kéo dài. Bản vẽ do ngày 3 tháng 7.

CoorsTek Art Contest

Kêu gọi tất cả các nghệ sĩ...Cùng thỏa mãn đam mê sáng tạo.

Hãy thể hiện tài năng và khả năng sáng tạo của bạn!

Tải Đơn Đăng k

Sử dụng mẫu logo vô cực (xem trong đơn đăng ký), nộp một bản vẽ sáng tạo thể hiện được chủ đề của cuộc thi:

“Tôi sẽ làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn bằng cách...

Art Contest

Đối tượng tham dự

  • Nhân viên CoorsTek
  • Trẻ em từ 17 tuổi trở xuống là thành viên trong gia đình một nhân viên
  • Cháu của nhân viên CoorsTek (từ 17 tuổi trở xuống)

Giải thưởng được trao theo các nhóm tuổi sau đây:

  • 3-4 tuổi
  • 5-7 tuổi
  • 8-10 tuổi
  • 11-13 tuổi
  • 14-17 tuổi
  • Từ 18 tuổi trở lên (chỉ dành cho nhân viên CoorsTek)

Thời gian diễn ra cuộc thi và Đánh giá tác phẩm

Cuộc thi bắt đầu từ thứ ba, ngày 1 tháng Sáu và kết thúc lúc 6 giờ sáng Thứ Bảy, Ngày 3 tháng 7. theo giờ Việt Nam. Giám khảo sẽ chọn ra những người chiến thắng, và giải thưởng sẽ được trao theo quy định.

Cách thức Tham dự

Gửi bản vẽ hoàn thiện và đơn đăng ký về địa chỉ coorstek@coorstek.com. Người tham dự dưới 18 tuổi cần có chữ ký của bố mẹ/Người giám hộ. Cuộc thi chấp nhận cả bản scan hoặc ảnh chụp của bản vẽ. Vui lòng tham khảo toàn bộ quy định của cuộc thi để biết thêm thông tin chi tiết.

CONNECT WITH COORSTEK