CoorsTek

Home

+1 303 271 7100

Contact

ไทย

สำหรับพนักงาน

ข้อมูลส่วนตัว & โปรไฟล์

 

ความสามารถ

  • อัปเดตโปรไฟล์ความสามารถ: จากงานในกล่องจดหมาย: ไฟล์  PDF
  • เริ่มแผนพัฒนา: ไฟล์ PDF

 

การเรียนรู้

การนำร่องค้นหาการเรียนรู้: วิดีโอ (YouTube)*

การเสร็จสิ้นการฝึกอบรม

 

การเรียกดูการเรียนรู้

 

ยกเลิกการลงทะเบียน

สำหรับผู้จัดการ

ผลงานของทีม

  • การขอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะจากการทบทวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผู้จัดการ)

 

ประสิทธิภาพของทีม

 

พรสวรรค์

* วิธีแปลด้วย YOUTUBE:

คลิกไอคอนการตั้งค่า ไอคอนการตั้งค่า (YouTube CC Symbol) คลิก “คำบรรยาย” แล้วคลิก “แปลอัตโนมัติ” ("Subtitles / CC") เพื่อเลือกภาษาที่คุณต้องการ

CONNECT WITH COORSTEK