CoorsTek

Home

+1 303 271 7100

Contact

Trung tâm Thông tin

Đồng giám đốc điều hành và cập nhật lãnh đạo

Hướng dẫn sử dụng mặt nạ cho nơi làm vi
Ngày 30 tháng 4 năm 2020

Tiến sĩ Jenna kết hợp với Jonathan Coors để thảo luận về các loại mặt nạ khác nhau được sử dụng cho và khi nào chúng nên được sử dụng tại nơi làm việc tại CoorsTek. Xem video YouTube. 

Tìm kiếm thêm video? Bạn có thể tìm thấy tất cả trên trang Cập nhật video hoặc YouTube của chúng tôi.

Có một câu hỏi cho các đồng CEO? Vui lòng gửi email câu hỏi hoặc nhận xét tới
Co-CEOs@CoorsTek.com.

 

 

Phân bậc Tình trạng COVID-19 trong Nội bộ CoorsTek áp phích (198 KB PDF) Ngày 20 tháng 7 năm 2020 

 

Các biện pháp kiểm soát COVID-19 nhằm giảm thiểu rủi ro phơi nhiễm (76KB PDF) 3 tháng 6 năm 2020

 

GIAO THỨC SÀNG LỌC VÀ PHẢN ỨNG VỚI NHÂN VIÊN TRONG GIAI ĐOẠN DỊCH VI-RÚT CORONA (COVID-19)

Mục đích của giao thức này là để đảm bảo rằng bạn an toàn và khỏe mạnh và các thành viên trong
nhóm của bạn và cộng đồng của chúng tôi luôn khỏe mạnh. Đọc thêm.

 

 

Hướng Dẫn VệSinh và KhửTrùng Khu Vực Làm Việc

Thư của bác sĩ Jenna Singleton

 

Giấy phép nhân viên

 

Hoạt Động Kinh Doanh Thiết Yếu và Cách Ly Xã Hội

 

Hướng dẫn sử dụng mặt na  

 

CÁCH LÀM VIỆC MỚI TẠI COORSTEK

 

Hướng dẫn thanh toán cho các nhân viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19 ở Hoa Kỳ

 

Khoản Thanh Toán Do Ảnh Hưởng Kinh Tế - Hoa Kỳ


Hướng Dẫn VệSinh và KhửTrùng Khu Vực Làm Việc

ng dn tđánh giá COVID-19 (Vi-rút Corona)

i đây là mt vài câu hi đxem xét khi quý vtrvtchuyến đi đến/đi vtcác quc gia thuc nhóm Cp đ2 và 3.

Quy trình Kiểm tra thân nhiệt - Hoa Kỳ 

 

Chính sách du lịch      

 

Hướng dẫn du khách

Hỗ trợ nghề nghiệp

 

 

VI-RÚT CORONA (COVID-19) | CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Cập nhật ngày 9 tháng 3 năm 2020

Vi-rút corona và COVID-19 là gì?Vi-rút corona là một họvi-rút lớn có thểgây bệnh ởđộng vật hoặc người.Ởngười, một sốloại vi-rút corona được biết có thểgây nhiễm trùng đường hô hấp, từcảm lạnh thông thường đến các bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) và Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS). Các vi-rút corona được phát hiện gần đây nhất đang gây ra bệnh vi-rút corona COVID-19. COVID-19 là bệnh truyền nhiễm do vi-rút corona được phát hiện gần đây nhất. Đọc thêm

Hướng dẫn sử dụng mặt nạ cho nơi làm việc
Ngày 30 tháng 4 năm 2020

Tiến sĩ Jenna kết hợp với Jonathan Coors để thảo luận về các loại mặt nạ khác nhau được sử dụng cho và khi nào chúng nên được sử dụng tại nơi làm việc tại CoorsTek.

Tìm kiếm thêm video? Bạn có thể tìm thấy tất cả các video COVID-19 Update và Dr. Jenna Singleton trên trang Cập nhật video của chúng tôi hoặc trên trang YouTube của chúng tôi.

GLOBAL & NATIONAL CORONAVIRUS INFORMATION 

Global:
World Health Organization

National:
Canada

Health Canada

Czech Republic
Ministry of Health


England:
Department of Public Health


Germany:
Federal Health Agency


Japan:
Ministry of Health


Korea:
Center for Disease Control (CDC)


Sweden:
Public Health Agency of Sweden


The Netherlands:
Ministry of Health, Welfare, & Sport


United States:
Center for Disease Control (CDC)

LOCAL CORONAVIRUS INFORMATION (U.S.)

Arkansas:
Arkansas Department of Public Health COVID-19 Information

California:
San Diego Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Information

Colorado:
Colorado Department of Public Health & Environment COVID-19 Information

Connecticut:
Connecticut State Website: Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Information

Massachussetts:
Massachusetts Department of Public Health COVID-19 Information

New Hampshire:
New Hampshire Department of Health & Human Services COVID-19 Information

Oklahoma:
Oklahoma State Department of Health Coronavirus Information

Oregon:
Oregon Health Authority Coronavirus Information

Tennessee:
Tennessee Department of Health Coronavirus Disease (COVID-19) Information

Texas:
Texas Health & Human Services Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Information

CONNECT WITH COORSTEK

Compare 0 materials

You can compare up to 5 materials