CoorsTek

Home

+1 303 271 7100

Contact

Hướng Dẫn Sử Dụng Găng Tay Dùng Một Lần - trang web và phiên bản có thể tải xuống

Hướng Dẫn Sử Dụng Găng Tay Dùng Một Lần - trang web và phiên bản có thể tải xuống

Khi đại dch vi-rút Corona (COVID-19) tiếp tc biến đổi, trên toàn cầu đã xảy ra tình trng khan hiếm thiết bbo hộ cá nhân (PPE) — găng tay, khẩu trang, mặt nạ phòng độc lc không khí, kính bo hộ, tấm che mặt, mặt nạ phòng độc và chất khử trùng. Các thiết bPPE hiện là loi hàng hóa khan hiếm và quý giá. Chu sự ảnh hưởng ca tình trng khan hiếm chung trên toàn cầu, CoorsTek đã xây dựng một số hướng dẫn chung về việc sử dụng găng tay dùng một lần và số lượng phải có trong kho để giúp ngăn chặn vấn đề gián đoạn các hoạt động sn xuất của chúng ta do liên quan đến PPE.

 

Quản lý Các cấp Dự trữ kho

 • Duy trì các Cấp Tồn kho: Tất ccác nhà máy trên toàn cầu phi cố gắng duy trì hàng tồn kho ti nhà máy đủ cho từ hai đến ba tháng.

 • Mua sắm: Sử dng các Nhà cung cấp ưu tiên của CoorsTek (chẳng hạn như Fastenal hoặc Motion Industries) làm phương án mua bổ sung đầu tiên ca bn. Nếu Fastenal hoặc Motion Industries không thể đáp ứng các yêu cầu ca bn về thiết bị ban đầu/chính xác, hãy làm việc với người đại diện ca các nhà cung cấp này tại địa phương để xác định và duyệt các thiết bthay thế dễ cung ứng hơn.

 • Xây Dựng Các Địa Điểm Lưu Trữ An Toàn: Các cơ sở nên bmục hàng găng tay sử dng một lần ra khỏi “Khu vực Lưu kho Mở” hoặc “Máy bán hàng Tự động do Nhà cung cấp Cung cấp” để giữ nguyên số lượng ti chỗ. Lãnh đạo/Người qun lý có thể phân phát cho nhân viên khi cần thiết.

 

Quản lý Sử dụng và Tái sử dụng

  • Thay găng tay khi găng tay không còn nguyên vẹn. Ví d: toc, rách, biến chất về mặt hóa hc. Cố gắng tái sử dụng găng tay càng nhiều càng tốt mà không gây ảnh hưởng đến sự an toàn ca nhân viên chúng ta.

  • Giặt găng tay bằng xà-phòng và nước nếu có thể – để tiếp tc sử dng.

  • Cố gắng hn chế số lượng găng tay sử dng cho mỗi ca làm việc, cho mỗi người, mà (xin lưu ý lần

   nữa) không gây ảnh hưởng đến an toàn của nhân viên chúng ta. Thay găng tay khi nghỉ giải lao/ăn trưa và/hoặc khi găng tay kém chất lượng. Khuyến cáo sử dng không quá bốn đôi găng tay cho mỗi ca làm việc, cho mỗi nhân viên.

  • Nếu các quá trình có thể giúp tận dụng găng tay tái sử dng một cách an toàn, các cơ sở nên nghiên cứu các phương án này ở cấp cc bộ. Cân nhắc sử dụng găng tay đã qua sử dng cho các bộ phận vận hành khác có thể cho phép sử dụng găng tay đã qua sử dng một cách an toàn.

 

Chuyển các câu hi ca bn về việc sử dụng găng tay cho người đại diện EHS địa phương.

CONNECT WITH COORSTEK

Compare 0 materials

You can compare up to 5 materials