CoorsTek

Home

+1 303 271 7100

Contact

Khoản Thanh Toán Do Ảnh Hưởng Kinh Tế - Hoa Kỳ

Khoản Thanh Toán Do Ảnh Hưởng Kinh Tế - Hoa Kỳ - Phiên bản thân thiện với máy in

 

Sở Thuế Vụ (IRS) vừa cho biết rằng việc phân phối thanh toán do ảnh hưởng kinh tế sẽ bắt đầu trong vòng ba tuần tới và sẽ được phân phối một cách tự động, hầu hết mọi người không cần thực hiện hành động nào. Văn bản này trả lời cho một số câu hỏi người lao động Hoa Kỳ có thể có liên quan đến các khoản thanh toán do ảnh hưởng kinh tế.

 

Các bạn không nên xem văn bản này là lời khuyên về thuế và văn bản này được dùng để cung cấp thông tin chung vì lợi ích của nhân viên CoorsTek.

 

Ai đủ điều kiện để được nhận khoản thanh toán do ảnh hưởng kinh tế?
Khoản thanh toán này sẽ được phát cho TẤT CẢ các cá nhân nộp thuế (trừ người nước ngoài không thường trú) có thu nhập gộp hiệu chỉnh hàng năm dưới 75.000 USD cho một người nộp thuế hoặc 150.000 USD cho nhiều người cùng nộp thuế. Khoản hoàn thuế tương đương với 1.200 USD cho mỗi cá nhân hoặc 2.400 cho mỗi cặp vợ chồng. Đồng thời, có khoản hoàn thuế tương ứng với 500 USD cho mỗi trẻ dưới 17 tuổi.

Séc giảm trừ sẽ dành cho với các cá nhân có thu nhập tối đa 99.000 USD một năm (khoản thanh toán sẽ giảm 5 USD cho mỗi 100 USD với mức thu nhập trên 75.000 USD) và hoàn toàn không áp dụng cho mức 99.000 USD cho một người nộp thuế và 198.000 USD cho nhiều người cùng nộp thuế.

Những người nộp thuế với vai trò là “chủ hộ” (thường là cha mẹ đơn thân có con cái) đủ điều kiện nhận séc trị giá 1.200 USD nếu họ có thu nhập gộp hiệu chỉnh tối đa là 112.500 USD một năm. Séc giảm trừ theo thang giảm dần sẽ dành cho các chủ hộ có thu nhập tối đa 136.500 USD một năm. Chủ hộ cũng sẽ nhận được thêm 500 USD cho mỗi trẻ dưới 17 tuổi.

Sử dụng Công Cụ Tính Toán Séc Kích Thích Kinh Tế để xem số tiền mà bạn sẽ nhận được.

 

Tôi cần làm gì để nhận được khoản thanh toán do ảnh hưởng kinh tế?
Tại thời điểm này, hầu hết mọi người không cần phải làm gì. IRS sẽ tính toán và tự động gửi khoản thanh toán do ảnh hưởng kinh tế cho những người đủ điều kiện bằng cách phát hành séc hoặc khoản tiền gửi trực tiếp nếu trên tờ khai hoàn thuế gần nhất của bạn có liệt kê tài khoản ngân hàng.

 

Khi nào tôi sẽ nhận được khoản thanh toán của mình?
IRS sẽ bắt đầu phân phối trong ba tuần tới. Có thể mất tối đa tám tuần để tất cả các khoản thanh toán được phân phối hết.

 

Tôi có thể tiếp cận quỹ lương hưu của mình nếu cần thiết không?
Các cá nhân cũng sẽ có thể yêu cầu rút quỹ lương hưu của họ, tối đa 100.000 USD, để thanh toán các khoản khẩn cấp liên quan đến vi-rút corona do cá nhân tự xác nhận. Số tiền rút này sẽ không phải chịu mức phạt rút sớm mười phần trăm. Số tiền rút này sẽ phải chịu thuế thu nhập, nhưng các loại thuế này thường sẽ được thanh toán trong vòng ba năm. Vui lòng liên hệ trực tiếp với Fidelity (401k.com) để xem lại các lựa chọn của bạn và có được thông tin chi tiết.

 

Tôi có thể xem thêm thông tin ở đâu?
Các bạn không nên xem văn bản này là lời khuyên về thuế. Hãy kiểm tra địa chỉ IRS.gov hoặc IRS.gov/coronavirus để biết thông tin mới nhất hoặc tham vấn với cố vấn thuế cá nhân của bạn.

CONNECT WITH COORSTEK

Compare 0 materials

You can compare up to 5 materials