CoorsTek

Home

+1 303 271 7100

Contact

Sử Dụng Khẩu Trang - COVID 19

Čeština • Deutsch • English • Español • 日本語 • 한국어 • Nederlands • Svenska • Tiếng Việt

Tài nguyênTrung tâm Thông tin • Cập nhật đồng giám đốc điều hành • Sàng lọc nhân viên • Employee Permission Letter • CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP • Tài liệu hướng dẫn và giao thức Sử Dụng Khẩu Trang •  Quy trình Kiểm tra thân nhiệt - Hoa Kỳ •  Ảnh hưởng kinh tế •  Cập nhật video • Cách thức làm việc • Hướng dẫn găng tay •  Thư của bác sĩ Jenna Singleton

 

 

Trang web được cập nhật: ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

Có nhiều băn khoăn và thắc mắc xung quanh việc sử dng khẩu trang. Tài liệu hướng dẫn này nhằm đưa ra câu trlời cho một số câu hỏi thường gặp và cung cấp thêm thông tin về khẩu trang và việc sử dng khẩu trang ti CoorsTek.

Tất ccác loi khẩu trang đều khan hiếm nguồn cung và các nhà cung cấp của chúng tôi đã đưa ra hn chế về số lượng khẩu trang mà chúng ta có thể đặt hàng. Cộng đồng y tế ca chúng ta hiện cũng đang hết khẩu trang.

 1. Không phi tất ccác khẩu trang đều có tác dụng như nhau. Chcác khẩu trang có mức độ bo vệ cao như N-95, FF1 ở Châu Âu hoặc mặt nạ phòng độc nửa mặt/kín mặt mới có tác dụng ngăn vi-rút. Khẩu trang phẫu thuật không có hiệu qu100 phần trăm.

 2. Khẩu trang bo vệ ai? Nếu một người nhiễm bệnh đeo khẩu trang phẫu thuật, git bắn khi người bệnh ho hoặc hắt hơi sẽ được khẩu trang ngăn lại, qua đó giúp ngăn ngừa vi-rút lây lan sang cho người khác. Nhân viên y tế đeo khẩu trang N95 hoặc mặt nạ phòng độc lọc không khí để bo vệ chính mình không hít phi git bắn và phân tử vi-rút trong không khí khi người bệnh ho hoặc hắt hơi.

 3. Ti sao CoorsTek không phân phát khẩu trang ngoài những gì chúng ta thường làm? CoorsTek không có nguồn cung lớn các loi khẩu trang có mức độ bo vệ cao và chúng tôi đang cố gắng dự trữ khẩu trang cho các hoạt động có nhiều bi và cho những người cần khẩu trang để khám sàng lc nhân viên. Trong thời gian tới, chuỗi cung ứng khó có thể thay đổi. Chúng ta cũng nên lưu tâm rằng khẩu trang khiến nhân viên chm vào mặt họ thường xuyên hơn, do đó tăng tỷ lệ phơi nhiễm với các phân tử vi-rút lây lan và bệnh truyền nhiễm.

 4. Nếu không có khẩu trang thì chúng ta có thể được bo vệ như thế nào? CoorsTek đã triển khai nhiều thay đổi để gim thiểu phơi nhiễm cho nhân viên. Chúng tôi đã tăng cường lch vệ sinh định k. Chúng tôi thực hiện cách ly xã hội. Chúng tôi khám sàng lọc nhân viên trước khi họ đến nơi làm việc. Chúng tôi cho phép nhân viên làm việc ở nhà nếu có thể và khthi. Chúng tôi yêu cầu nhân viên ở nhà nếu hbị ốm. Vui lòng xem li Các Cách thức Làm việc Mới của chúng tôi cũng như các tài liệu hướng dẫn liên quan trên trang nội bộ Thông tin về vi-rút Corona.

 5. Chúng ta có đang quyên góp khẩu trang cho cộng đồng y tế không? CoorsTek không có nguồn cung lớn cho các loi khẩu trang có mức độ bo vệ cao do tình trng khan hiếm trên toàn cầu. Chúng ta đang sử dng nguồn cung chúng ta có nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thiết yếu trong các ngành htầng quan trng. Nếu thấy rằng chúng ta có dư, chúng ta sẽ xem xét việc quyên góp cho cộng đồng y tế.

 6. Có khác biệt gì giữa mặt nạ phòng độc bắt buộc và tự nguyện? Việc bắt buộc dùng mặt nphòng độc tùy thuộc vào mức độ phơi nhiễm một số hóa chất công nghiệp nhất định như bụi, silica hoặc các hóa chất thể khí khác mà CoorsTek sử dng. Khẩu trang tự nguyện dành cho các nhân viên chọn đeo khẩu trang khi thực hiện các hoạt động tipees xúc với bi hoặc chất kích ứng. Làm việc không có khẩu trang trong các khu vực chcần đeo khẩu trang tự nguyện skhông gây hi cho sức khe nhân viên.

 7. Nếu tôi đeo khẩu trang chống bi tự nguyện, tôi có thể yêu cầu đeo khẩu trang phòng độc có hệ thống lc bi nếu chúng ta hết khẩu trang N-95 không? Trong các tình huống thông thường, chúng tôi có thể cho phép điều này. Tuy nhiên, trong tình huống toàn cầu khan hiếm các loi mặt nạ phòng độc quan trng này, chúng tôi không muốn góp phần làm xấu đi tình hình. Thay vào đó, nếu chúng tôi bắt đầu thiếu khẩu trang có mức độ bo vệ cao (cthể khẩu trang N-95), thì chúng tôi có thể cung cấp khẩu trang được đánh giá ở mức độ thấp hơn để tự nguyện sử dụng như một gii pháp tm thời. Chúng tôi cũng có thể cân nhắc các biện pháp kiểm soát hành chính như luân phiên làm việc để gim thiểu phơi nhiễm với bụi đối với một số công việc. Chúng tôi không muốn to ra tình huống trong đó hàng trăm nhân viên bỗng nhiên cần khẩu trang có mức độ bo vệ cao, cũng như không muốn thêm khó khăn trong việc xử lý nguồn cung khan hiếm ca thế giới. Khẩu trang được đánh giá thấp hơn, không được NIOSH phê duyệt sẽ giúp ngăn bụi tốt, nhưng không đáp ứng tiêu chuẩn ca Viện Quốc gia về An toàn và Sức khe Nghề nghiệp Hoa Kỳ (NIOSH) để ngăn COVID-19.

 8. Tôi có thể giữ gìn khẩu trang chống bi hiện đang sử dụng như thế nào? Bất kể là khẩu trang chống bi bắt buộc hay tự nguyện, bn nên sử dng khẩu trang chống bi tối thiểu trong tám giờ nếu khẩu trang được giữ sch svà bo quản đúng cách. Khi ăn sáng và ăn trưa, hãy phới mặt nphòng độc ca quý vtrong không khí trong một hoặc hai phút, sau đó cất mặt nạ phòng độc ở khu vực sch sẽ và khô ráo (như túi Ziploc hoặc tủ đồ cá nhân ca quý vị) cho đến khi quý vhết giờ nghgii lao để có thể tiếp tc sử dng khẩu trang đó cả ngày. Vui lòng lưu ý rằng: trong tình hình nguồn cung ca chúng ta đang rất hn chế, đừng lãng phí bằng việc sử dng nhiều khẩu trang mỗi ngày.

 

Khẩu Trang Có Mức Độ Bảo Vệ Cao

 • N-95 hoặc N-99
 • FF1
 • Mặt nạ phòng độc nửa mặt
 • Mặt nạ phòng độc kín mặt

 

Khẩu Trang Không Có Mức Độ Bảo Vệ Cao

 • Khẩu trang phẫu thuật
 • Khẩu trang không được NIOSH phê duyệt

CONNECT WITH COORSTEK

Compare 0 materials

You can compare up to 5 materials