CoorsTek

Home

+1 303 271 7100

Contact

Tài liệu hướng dẫn và giao thức

Čeština • Deutsch • English • Español • 日本語 • 한국어 • Nederlands • Svenska • Tiếng Việt

Tài nguyênTrung tâm Thông tin • Cập nhật đồng giám đốc điều hành • Sàng lọc nhân viên • Employee Permission Letter • CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP • Tài liệu hướng dẫn và giao thức Sử Dụng Khẩu Trang •  Quy trình Kiểm tra thân nhiệt - Hoa Kỳ •  Ảnh hưởng kinh tế •  Cập nhật video • Cách thức làm việc • Hướng dẫn găng tay •  Thư của bác sĩ Jenna Singleton

 

Những cách thức làm việc mới cùng Giao thức khám sàng lọc và phản ứng với nhân viên

Mục đích của giao thức này là để đảm bảo rằng bạn an toàn và khỏe mạnh và các thành viên trong nhóm của bạn và cộng đồng của chúng tôi luôn khỏe mạnh. Chúng tôi đang làm việc để giúp ngăn chặn sự lây lan của coronavirus (COVID-19) và cảm thấy rằng các biện pháp này sẽ giúp chúng tôi trong vấn đề đó. Đọc thêm. 

Hướng Dẫn Vệ Sinh và Khử Trùng Khu Vực Làm Việc

 

Bác sĩ Jenna Singleton Thư   

 

Thư cho phép nhân viên

Hỗ trợ nghề nghiệp

 

Hoạt Động Kinh Doanh Thiết Yếu và Cách Ly Xã Hội

 

Hướng dẫn sử dụng mặt nạ


CÁCH LÀM VIC MI TI COORSTEK
Danh sách các công cụ và hướng dẫn để làm việc và du lịch tại CoorsTek trong Đại dịch virut Corona.


Hướng dẫn thanh toán cho các nhân viên bịảnh hưởng bởi COVID-19 ởHoa Kỳ
Trả thông tin hỗ trợ trong trường hợp bạn hoặc thành viên gia đình của bạn bị ảnh hưởng bởi COVID-19.


Hướng Dẫn Vệ Sinh và Khử Trùng Khu Vực Làm Việc

 

Hướng dẫn tự đánh giá COVID-19 (Vi-rút Corona)
Bạn đã đi đến bất kỳ quốc gia cấp 2 hoặc 3 (như được xác định bởi CDC) trong 14 ngày qua chưa? Nếu vậy, vui lòng theo dõi
sức khỏe cá nhân của bạn để biết các dấu hiệu bệnh tật và làm theo các khuyến nghị của CDC được nêu trong tài liệu này.

Kiểm tra nhiệt độ

 

Chính sách du lịch

Workday


Hướng dẫn du khách

Trước khi đến thăm cơ sở CoorsTek, bảng câu hỏi sau đây cần được trả lại cho liên hệ CoorsTek của khách truy cập.

CONNECT WITH COORSTEK

Compare 0 materials

You can compare up to 5 materials