CoorsTek

Home

The CoorsTek Way

På CoorsTek har vi en uppsättning principer som styr hur vi behandlar våra affärspartners, våra anställda och vår omvärld. The CoorsTek Way utgör alltid grunden för vårt sätt att göra affärer, i allt från de produkter vi skapar till de människor vi anställer.

 

Vision | Vi gör världen mätbart bättre.

BÄTTRE IDAG

 • Vi inspireras av vårt innovationsarv
 • Vi är stolta över vad vi gör
 • Vi erbjuder våra kunder, teammedlemmar, familjer,
  lokala samhällen och världen ett enastående värd
 • Vi levererar ledande lösningar som förbättrar människors liv i de lokala samhällen där vi erbjuder våra tjänster

BÄTTRE TILLSAMMANS 

 • Vi inspireras Vi värdesätter det värde och den värdighet som bor i varje människa
 • Vi delar ansvar, risk, möjlighet och belöning
 • Vi samarbetar för att lösa våra kunders mest komplexa utmaningar
 • Vi agerar konsekvent, ärligt och med respekt

BÄTTRE I MORGON

 • Vi inspireras Vi Vi tänjer på gränserna för vad som är möjligt
 • Vi utvecklas så att vi kan möta framtidens utmaningar
 • Vi tänker globalt och agerar lokalt
 • Vi engagerar oss för kortsiktiga resultat med ett långsiktigt perspektiv

  Telefon