CoorsTek

Home

Om CoorsTek i Sverige

 

 

Image of a surgeon doing surgery.

IndustrieR

Vi stödjer en mångfald av viktiga industrier genom att skapa nya material och tekniker för att möta de utmaningar som påverkar världen.

 

 

 

Image of a man working.

Värderingar och vision

I hjärtat av varje stort företag finns en bestående kultur som bygger på starka värderingar. Våra företagsvärderingar är kända som The CoorsTek Way.

 

 

Photo of the CoorsTek CEOs--Michael Coors, Jonathan Coors, and Timothy Coors--standing at a table.

LeDARSKAP

Den verkställande ledningsgruppen och styrelsen som styr företaget består av Coors familjemedlemmar och andra medlemmar som speglar de branscher som vi tjänar.

 

 

CoorsTek history section banner image that says Learn More.

 

 

Photo of a lab technician with a tablet device in his hands.

Förmågor

Materialvetenskap från våra globala FoU-anläggningar och analyslaboratorier, tillsammans med våra tillverkningsanläggningar i världsklass, är nyckeln till vår konkurrensfördel.

 

 

Graphic of a woman next to a team of volunteers.

NYHETER

Du kan hitta en mängd artiklar och videor som belyser framgångar i vår portfölj av komponenter, företagets tillväxt, evenemang som vi deltar i och annan bakgrund här.

 

 

Image of a woman working in a manufacturing plant.

Karriärer

CoorsTek har varit ett familjeföretag i över hundra år. Att stödja och bry sig om varje medlem av vårt team är inte bara en del av våra värderingar, utan också anledningen till att vi är en föredragen arbetsgivare.

 

 

 

Starta din karriär

Varför just CoorsTek